nieuws

Per 1 juli 2009 strengere inspectie PED

Geen categorie

 


Per 1 juli 2009 komt een eind aan de
afspraak met het Ministerie van
Sociale Zaken en Wetenschap
en de Arbeidsinspectie over
de categorie III en IV koel-, vries-, airconditioning- en
warmtepompinstallaties. De afspraak van februari 2008 regelt hoe de
sector om moet gaan met de installaties die zijn gebouwd na 29 mei 2002
en die niet voldoen aan de Richtlijn Drukapparatuur, in Nederland
omgezet in het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Per 29 mei 2002 moeten
alle koel-, vries-, airconditioning- en warmtepompinstallaties voldoen
aan de essentiële veiligheidseisen uit die Richtlijn, kortweg ‘de PED’.
Per 1 juli 2009 gaat de Arbeidsinspectie strenger toezien op de
naleving hiervan.

Er is nog minder dan twee maanden tijd om de installaties van na 29 mei
2002 alsnog onder de huidige regelgeving te brengen. Het uitgangspunt
daarbij is om de categorie III en IV installaties in een
gelijk­waardig situatie te brengen met de installaties die al
geheel voldoen aan de huidige regelgeving. Zo komen de installaties die
nu nog niet of niet geheel vol­doen aan de regelgeving onder het nu
geldende  keuringsregime voor keu­ring ingebruikneming en
periodieke herkeuring. Die installaties verkrijgen daarmee de legale
status die belangrijk is voor het verdere gebruik ervan.

De afspraak is gemaakt op basis van een onderzoek door de
Arbeidsinspectie die als handhaver moet toezien op het opvolgen van het
Besluit. Midden 2007 rondde de Arbeidsinspectie haar onderzoek af met
als resultaat dat bij iets meer dan 55procent van de installaties een
tekortkoming is geconsta­teerd. De tekortkomingen waren vooral van
administratieve aard: geen CE-verklaring, Technische Documentatie (TD)
niet aanwezig of niet compleet en in­stallaties in gebruik zonder
een verklaring van ingebruikneming (VVI).

De Arbeidsinspectie voert in de periode oktober 2009-januari 2010
wederom een handhavingcontrole uit naar het opvolgen van het
Warenwetbesluit Drukapparatuur. Ging het in 2007 vooral om te kijken
naar en te leren van de afwijkingen, nu gaat de Arbeidsinspectie
handhavend optreden als de installatie niet voldoet aan de PED.

Reageer op dit artikel