nieuws

Opnieuw aandacht voor industriële warmtepompen

Geen categorie

 


De afgelopen periode is er veel
aandacht geweest voor de toepassing van warmtepompen in de woning- en
kantorenmarkt en ook in de glastuinbouw is de warmtepomp niet meer weg
te denken. De toepassing van warmtepompen in de industrie is daarbij
schijnbaar achtergebleven, terwijl het besparingspotentieel enorm is.
Dit is de conclusie van een internationaal gezelschap van experts dat
elkaar onlangs trof op een door SenterNovem georganiseerde bijeenkomst.
Om daar iets aan te doen is besloten tot het opzetten van een project
dat als Annex uitgevoerd
zal worden binnen de kaders van de IEA Implementing Agreements.

Het project, dat een looptijd zal hebben van drie jaar, richt zich
aanvankelijk op het in kaart brengen van het potentieel van een breed
scala van mogelijke toepassingen die de warmtepompen kent, zoals:

– toepassingen in de procesindustrie, waarbij middels geavanceerde
software rekenmethodieken worden gebruikt om de processen te
dimensioneren. Vaak zijn de adviseurs die hier werkzaam zijn op de
hoogte van de mogelijkheden maar onbekend met de beschikbaarheid van de
technologie.

– toepassingen geïntegreerd in standaardapparaten of -processen.
De leverancier hiervan is vaak onbekend met de mogelijkheden om met
warmtepomptechnologie het apparaat of proces efficiënter te maken.

– toepassing bij warmteterugwinning bij koeling van processtromen of
van koelmachines in kleinere tot middelgrote industrie, waar men zich
vaak niet bewust is van de mogelijkheden.

– toepassing bij bedrijven en kleinere industrie op collectieve of
individuele basis. De c bij Apeldoorn is hiervan een goed voorbeeld dat
breed navolging verdient.

Het internationale project zal zich in de eerste fase vooral richten op
een inventarisatie van de state of the art en beschikbaarheid van de
technologie en zal ingaan op de besluitvormingsprocessen bij de
industrie, die al dan niet leiden tot de installatie van een
warmtepomp. Vervolgens zullen case studies op brancheniveau moeten
leiden tot het verschaffen van inzicht bij de stake holders in het
besluitvormingsproces. Technologieontwikkeling en standaardisatie van
oplossingen vormen daarbij een belangrijke basis voor verdere
toepassing van industriële warmtepompen.

Vanuit Nederland is al grote belangstelling getoond voor deelname aan
dit project. SenterNovem
streeft ernaar om de bijdrage vanuit Nederland op een goede manier te
coördineren.

Dit verhaal en meer informatie vanuit SenterNovem is ook te lezen in
nummer 3 van het vakblad Warmtepompen, dat vanaf 19 juni gratis
beschikbaar is.

Reageer op dit artikel