nieuws

Jaarverslag SenterNovem: verdubbeling subsidies in 2008

Geen categorie

SenterNovem gaf vorig jaar 162.000 keer subsidie voor duurzame energie, innovatie en milieu. Dat is twee maal zoveel als in het jaar daarvoor. De Rijksoverheid reserveerde daarvoor 2,4 miljard euro, een stijging van 20%. Het overgrote deel van de subsidiegelden gaat naar bedrijven en ondernemers, maar ook particulieren maken steeds vaker aanspraak op de subsidies. Dat blijkt uit het jaarverslag 2008 van SenterNovem.

De sterke toename van subsidies wordt veroorzaakt doordat de Rijksoverheid meer geld beschikbaar maakte. Ook zijn er subsidies die zich richten op consumenten gestart. Bijvoorbeeld de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ (SDE) en ‘Duurzame Warmte’. Duizenden particulieren vroegen subsidie aan voor zonne-energie en zonneboilers. Daarnaast kreeg SenterNovem te maken met veel meer vragen uit de samenleving over innovatie en duurzaamheid. Het informatiepunt van SenterNovem verwerkte 90.000 telefoongesprekken en e-mails. Een stijging van 20 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Resultaten in cijfers
* Fiscale tegemoetkoming voor 62.000 arbeidsplaatsen in Research en Development
* 645 miljoen euro Europese onderzoekssubsidie voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen
* 601 miljoen euro aan overheidsgarantie op bancaire leningen
* Belastingverlaging voor 1,45 miljard euro aan energie-investeringen door 12.750 ondernemingen
* 10 megaton CO2 uitstoot vermeden door betere energie-efficiency in bedrijven en vermindering van lachgas uitstoot
* 37.000 deelnemers aan de Opschoondag tegen zwerfafval
* Voor 45 productgroepen criteria opgesteld in het kader van duurzaam inkopen. De overige 35 productgroepen volgden in het voorjaar van 2009

Groei, besparing en tevredenheid
De organisatie van SenterNovem groeide door de extra werkzaamheden met 11% tot 1572 FTE. De uitvoeringskosten daalden door efficiëntieverbetering van met éénderde van 3,6 naar 2,4 procent. De tarieven –los van inflatie en loonstijging- die SenterNovem de Rijksoverheidoverheid in rekening bracht daalden dit jaar verder tot 13,6 procent ten opzichte van 2004. De bedrijven, ondernemers, wetenschappers en particulieren waren tevreden over de dienstverlening van SenterNovem. Ze beoordeelden die gemiddeld met een 7,4.

Nieuw Agentschap
Minister Maria van der Hoevenheeft in 2008 besloten dat er één nieuw agentschap komt voor Economische Zaken om zo de service naar de samenleving verder te verbeteren. Dat betekent dat SenterNovem, de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) en het Octooicentrum Nederland (OCNL) in 2010 samen zullen gaan in één nieuw uitvoeringsagentschap. Antwoord voor Bedrijven sluit daar ook bij en de samenwerking met Syntens wordt geïntensiveerd.

Reageer op dit artikel