nieuws

Honorering tender UKP

Geen categorie

SenterNovem heeft onlangs de gehonoreerde projecten tender UKP Verduurzaming warmte en koude . De subsidie voor UK warmte/koude projecten bedraagt maximaal 40 procent van de extra investeringskosten van het project. MKB-ondernemingen die deel nemen (en dus de eigen projectkosten betalen) krijgen 10 procent extra subsidie over hun aandeel in de voor subsidie in aanmerking komende kosten.

Christiaan Huygens College: De gemeenschappelijke benutting van warmte-en koudeopslag, in combinatie met het zogenaamde Energiedak, van een nieuw te bouwen school en sporthal

Darwin Business Partners B.V.: Prisma Project

HoSt B.V.: Duurzame sluiting van de zuivelketen

Gemeente Ede: Duurzaam warmte-koudenet (WOK) bedrijventerrein Schuttersveld

Kurstjens Vastgoed BV: Duurzaam energiebeheer bij inrichting nieuwe drukkerij Henk’s Offset, Belfeld

Open Universiteit Nederland: Duurzame warmte en koude voor de onderwijscampus te Heerlen

Gemeente Sittard-Geleen: Duurzame warmte en koude uit biomassa in Sittard-Geleen

Gasterra: HRe-ketel op basis van brandstofceltechnologie

HVC: Restwarmtetracés door bestaande stedelijke omgevingen

De Wieren Energie B.V.: Gesloten energiekringlopen in woonwijken

Stichting Vestia Groep: Kassenwarmte Project Hoogeland en De Naaldhorst

Zon Energie Ontwikkelingsbedrijf B.V.:Heatmatcher, de coach voor het duurzame energie team in de collectieve woningbouw

Gemeente Woerden: Duurzame Dienstenbedrijf Woerden

Gemeente Bronckhorst: Realisatie meest energiezuinige gemeentehuis van Nederland in Bronckhorst

Itho B.V.: Ketendoorbraak door een duurzame COP garantie van WP installaties op aardwarmte

Het Unieke Kansen Programma (UKP) ‘Verduurzaming Warmte en Koude’ is onderdeel van het “aanvalsplan warmte”, één van de speerpunten van de Innovatieagenda Energie. Dit programma geeft invulling aan de tweede en derde golf van Schoon en Zuinig. SenterNovem voert deze regeling uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Reageer op dit artikel