nieuws

Architecten nauwelijks op hoogte van duurzaamheid

Geen categorie

 


De architect zou de eerste moeten zijn
die energiebesparende maatregelen in het conceptontwerp meeneemt. In
een bouwteam of via integraal ontwerpen liggen er volgens vele
deskundigen kansen genoeg. Maar is de architect wel op de hoogte van
duurzame oplossingen? We vroegen het aan vier architecten.

Wilma Meijer is architect bij M/V
Architecten
en geeft aan dat ze duurzaamheid meeneemt in haar
ontwerpen. “Ik let dan vooral op materiaalkeuze en de ligging van de
gevelopeningen. Wat installaties betreft prefereer ik natuurlijke
oplossingen boven hybride systemen. Ik vind dat zelf gezonder. Je weet
dat filters niet altijd worden schoongemaakt en systemen kunnen
uitvallen zonder dat je het doorhebt. Warmtepompen zijn tot nog toe
geen element geweest in mijn ontwerpen. Ik wil wel, maar ik krijg er de
opdrachten niet voor. Natuurlijk zie ik de voordelen en ik zou het
onderwerp zeker naar voren willen schuiven bij mijn opdrachtgevers,
maar die vinden het op dit moment niet interessant. Sterker, slechts
een enkele keer begint de klant over energiezuinig bouwen. Gelukkig mag
ik binnenkort een vrijstaande woning ontwerpen die zo veel mogelijk
zelfvoorzienend is.”

Vak apart

Gerrit de Vries is architect bij ZICHT Architecten.
Vooral in zijn privésfeer speelt energiebesparing een steeds
grotere rol. “Ik word me er steeds meer van bewust dat het belangrijk
is om zuinig om te gaan met energie. Ik neem energiezuinig ontwerpen
dan ook in toenemende mate op in mijn werk. Maar er is nog niet veel
aandacht vanuit de markt. Ik denk dat het een vak apart is. Met
isolatiewaarden hou je als architect al rekening, maar een warmtepomp
staat nog niet in de schijnwerpers. Het interesseert mij wel, maar me
erin verdiepen is nog geen noodzaak, omdat de klanten er op dit moment
niet om vragen. Die vraag zal in de nabije toekomst wel aantrekken,
denk ik. Wie de regie daarin moet hebben? Ik denk dat het zich
gezamenlijk moet ontwikkelen. Het hangt er namelijk van af, waar de
vraag vandaan komt. Als architect zou ik energiezuinig bouwen willen en
kunnen aanbieden, maar het blijft een extra investering van de klant.
Bij een eerder project heb ik al meegemaakt dat men aanvankelijk een
warmtepomp wilde hebben. Na het zien van de kosten schrok de
opdrachtgever zich rot. Nu heeft het pand gewoon een airco.”

Niet niet-klimaatvriendelijk

Albert-Jan Berman is eigenaar van Albert-Jan Berman Architecten. Hij
geeft aan dat hij steeds meer rekening houdt met energiezuinig
ontwerpen. “Ik denk bijvoorbeeld al aan het begin van het traject na
over of ik zonnepanelen kan toepassen of andere moderne technieken.
Vroeger heb ik wel eens een warmtepomp ingetekend voor een enorm
kantoorgebouw. De klant en de bouwers waren er heel positief over.
Binnen twaalf jaar zouden de investeringen worden terugverdiend.
Zouden, inderdaad. Het was vlak voor 9/11 en daarna stortte de
kantorenmarkt in. Jammer, want we zaten vrij ver in het traject.
Vandaag de dag vind ik het niet meer kunnen om niet-klimaatvriendelijk
te bouwen. Er zijn zoveel goede nieuwe technieken. Persoonlijk zou ik
er vrij ver in gaan, ook omdat ik zo min mogelijk afhankelijk wil zijn
van fossiele brandstoffen. De laatste jaren bestaat mijn
opdrachtenportefeuille voor een groot deel uit (rijks-)monumenten.
Daarin mag je niet eens dubbelglas plaatsen. Een totaal achterhaald
idee. De gedachte dat het toepassen van dubbelglas altijd het beeld van
een monument zou verstoren is iets van vroeger. Energiezuinig ontwerpen
bij monumenten wordt je zo helaas onmogelijk gemaakt.”

Weinig verstand

André de Ruiter, eigenaar van André de Ruiter
Architectuur
BNA, merkt dat energiebewustzijn pas in tweede
instantie naar voren komt. “Ik hou er alleen in de fysieke vorm van het
gebouw rekening mee. Ik vind dat installaties een vak apart zijn.
Daarvan heb ik te weinig verstand. De ruimtereservering voor bepaalde
installaties neem ik wel mee, maar technische specificaties van een
installatie ken ik niet. Een warmtepomp vind ik interessant, maar ik
heb andere ideeën over duurzaamheid. Wat mij betreft gaan we
kleiner bouwen en de gebruiksduur van een gebouw verlengen. Nu is dat
vijftig jaar, dat moet 150 worden. Ik denk juist aan krimp, aan
consuminderen. Dat is lastig voor de meesten, dat weet ik. Ik krijg wel
veel vragen over duurzame materialen en goede isolatie. Zo heb ik een
klant in Hoevelaken die een erg grote voorstander is van duurzaamheid.
Hij is de eerste die nadrukkelijk een energiezuinig pand wil hebben. Er
ligt bij architecten op installatietechniek wel een kennislacune. Aan
de andere kant is installatietechniek een andere discipline.”

Reageer op dit artikel