nieuws

7 miljoen voor vernieuwende technologie

Geen categorie

 


Minister Van der Hoeven van
Economische Zaken stelt 7 miljoen Euro beschikbaar voor EOS-demonstratieprojecten:
projecten op het gebied van duurzame energie of energiebesparing die
gebruik maken van een voor Nederland nieuwe of vernieuwende
technologie, een nieuw systeem of een combinatie van nieuwe en
bestaande technologie.

De subsidie bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten met een
maximum van 800.000 euro per project. Voor ondernemers in het midden-
en kleinbedrijf is de subsidie 50 procent. Om voor EOS-subsidie in
aanmerking te komen moet het gaan om een demonstratieproject op het
gebied van de volgende energiethema’s: biomassa, nieuw gas/schoon
fossiel en efficiënt gebruik van gas, energie-efficiëntie in
de industrie en landbouwsector, gebouwde omgeving of opwekking en
netten.

De subsidieregeling EOS-demonstratieprojecten maakt onderdeel uit van
de Tijdelijke Energieregeling Markt en Innovatie, die op 23 juni 2009
in de Staatscourant is gepubliceerd. De regeling wordt uitgevoerd door
SenterNovem. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend
tot 10 september 2009.

Reageer op dit artikel