nieuws

Een sigaar uit eigen doos?

Geen categorie

Het eind maart bereikte crisisakkoord spreekt over forse investeringen in duurzame maatregelen.Zo wordt het aantal windmolens verdubbeld, komt er een nieuwe sloopregeling voor oude auto’s en wordt ingezet op energiebesparende maatregelen voor onder andere woningen, scholen en zorginstellingen. Maar wordt er wel genoeg doorgepakt, is de financiering niet een verkapte sigaar uit eigen doos en wat betekent het akkoord voor de warmtepomp?

 

Na drie weken wikken en polderen is men eruit. Op 25 maart, in het holst van de nacht, is er een akkoord bereikt hoe de kredietcrisis te lijf te gaan en tegelijkertijd duurzamer uit de strijd te komen. Minister Cramer is blij. Er zal met ruim twee miljard een breed offensief worden ingezet. Hiervan is 160 miljoen euro bestemd voor 400
windturbines die met 500 megawatt zo’n 250.000 huishoudens van stroom gaan voorzien en is er honderd miljoen beschikbaar voor innovatie programma’s. Minister Van der Laan krijgt 375 miljoen euro voor de isolatie van woningen en nog eens 500 miljoen voor het opknappen van scholen, ziekenhuizen en jeugdzorginstellingen. Hierbij wordt niet alleen aan de isolatie gedacht, maar moet ook de kwaliteit van het binnenklimaat worden aangepakt voor de gezondheid van patiënten en kinderen. Echter niet iedereen is even blij met de nieuwe maatregelen. Zo spreekt de stichting Duurzame Energie Koepel, die zo’n 300 bedrijven uit de zonne-, wind- en bio-energie, warmtepompen en ondergrondse energieopslag branche vertegenwoordigt, van een gemiste kans. “Nederland continueert haar hekkensluiterpositie in de EU’’, aldus de stichting. Daarnaast werd er door velen te vroeg gejuicht toen het NRC meldde dat de zogenaamde feed-in regeling, waarbij men geld krijgt voor de teruglevering van elektriciteit aan het net en in Duitsland zeer succesvol is gebleken, op de valreep leek gesneuveld. In plaats daarvan wordt vastgehouden aan de huidige SDE-regeling en is er voor gekozen deze te fi nancieren door een extra belasting op de stroomrekening. De regering is van mening dat dit meer zekerheid biedt voor de lange termijn en het de twintig procent duurzame energie doelstelling voor 2020 veilig stelt. Met de zes tot zeven procent die volgens de website van Solar Plaza momenteel voor Nederland geldt, ten opzichte van achttien procent in Duitsland, lijken twijfels ten aanzien van deze aanname gegrond.
Toch is er ook een klein lichtpuntje. En wel voor de warmtepomp. Hoewel het subsidieplafond van 7000 euro gehandhaafd blijft, komen nu ook warmtepompen met een iets lagere COP in aanmerking. Hiervoor zal wel minder subsidie verstrekt worden.

Reageer op dit artikel