nieuws

Uniforme maatlat

Geen categorie

Om verschillende technieken voor duurzame warmtevoorziening goed met elkaar te kunnen vergelijken is door SenterNovem een uniforme meetlat ontwikkeld. Hij kan gebruikt worden bij het gemeentelijk afwegingskader, maar is ook zelfstandig bruikbaar.

 

De uniforme maatlat maakt zoveel mogelijk gebruik van de rekenregels en kengetallen die worden toegepast bij EPN- en EPL-berekeningen. Zolang de nieuwe update van EPL en het OEI-model nog niet beschikbaar zijn, geeft de uniforme maatlat betere mogelijkheden om nieuwe technologieën door te rekenen. Door de uitgangspunten van de maatlat met een brede klankbordgroep te bespreken, is er een breed draagvlak voor deze uitgangspunten en kan men met deze maatlat de diverse varianten voor een warmtevoorziening objectief met elkaar vergelijken. Met behulp van de uniforme maatlat kan men van verschillende technieken CO2-emissies vergelijken, maar ook het energiegebruik en de bijdrage aan duurzame energie van de warmtevoorziening van een referentiebouwproject.  De meetlat is bedoeld voor gemeenten, projectontwikkelaars en energiebedrijven.  Exploitanten kunnen in de opdrachtverlening eisen dat de aanpak uit de uniforme maatlat wordt toegepast, bijvoorbeeld bij het opstellen van energievisies. Adviesbureaus kunnen de uniforme maatlat toepassen bij het opstellen van energievisies voor woningbouwlocaties. Overheden kunnen de uniforme maatlat als standaard hanteren bij subsidieaanvragen. Een bètaversie van de maatlat is te downloaden van: http://www.senternovem.nl/new/aan_de_slag/uniforme_maatlat.asp

Reageer op dit artikel