nieuws

Hogere stroomrekening warmtepompeigenaren?

Geen categorie

Warmtepompeigenaren doen er verstandig aan om te kijken of ze met een lagere aansluitwaarde uit de voeten kunnen. Door het nieuwe capaciteitstarief zou de stroomrekening wel eens fors kunnen oplopen. Na het krokusreces, dat op 2 maart afloopt debatteert de Tweede Kamer wel over een overgangsregeling die de verhoging geleidelijker moet doen verlopen en warmtepompeigenaren meer tijd moet geven hun aansluitwaarde aan te passen. 

 

Het capaciteitstarief is een tarief dat wordt berekend voor het transport van gas en elektriciteit, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting van de afnemer. Dit tarief wordt door de netbeheerder via de leverancier doorberekend aan de afnemer. Voor particulieren die hun huis met een warmtepomp duurzaam en energiezuinig verwarmen, koelen en van warm tapwater voorzien, is elektriciteit vaak de enige externe energiebron. Voor het koken, verwarmen, douchen, wassen, drogen en andere stroomvragende activiteiten is de bewoner afhankelijk van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Gezien de hoge piekbelasting die hierdoor kan ontstaan, kiezen veel eigenaren voor een 3x35A aansluiting. Deze was in het oude systeem slecht 10 euro duurder dan de 3x25A aansluiting. Het vermoeden is dat de eigenaar er door een prijsstijging van ruim 400% zo’n 500 euro op achteruit kan gaan. Dit staat haaks op de stimuleringsmaatregel in de vorm van subsidie die eigenaren van bestaande woningen sinds september 2008 voor een warmtepomp kunnen aanvragen.
De minister van Economische Zaken heeft tijdens een eerste debat dat op 17 december 2008 plaatsvond al aangegeven begrip te hebben voor de situatie van onder andere warmtepompbezitters die op korte termijn substantiële nadelen ondervinden van de invoering van het capaciteitstarief. In veel gevallen is het mogelijk om de capaciteit van de aansluiting door de netbeheerder te laten verlagen. In 2009 kan dit tegen een gereduceerd tarief van 50 euro (excl. BTW). De minister beziet, in overleg met de Energiekamer en de gezamenlijke netbeheerders, de mogelijkheden om een overgangsregeling te realiseren. Deze regeling zou afnemers die substantieel nadeel ondervinden, meer tijd moeten geven om de aansluitwaarde van hun warmtepomp te verlagen, zodat ze zich op de langere termijn niet voor een hogere stroomrekening gesteld zien. Tevens moet de overgangsregeling ervoor zorgen dat de verhoging voor warmtepompeigenaren die niet met een lagere aansluitwaarde uit de voeten kunnen,  geleidelijk  wordt doorgevoerd.

Reageer op dit artikel