nieuws

Europees monitoring project

Geen categorie

Het afgelopen jaar is door SenterNovem gewerkt aan de voorbereiding van een Europese monitoring project voor warmtepompen. Dit project ‘Seasonal Performance and Monitoring of Heat Pump Systems’ (SEPEMO) wordt uitgevoerd in het kader van het Europese EIE-programma en gaat medio 2009 van start.  SenterNovem en haar partners beogen met dit project warmtepompconcepten met bijbehorende SPF beter in kaart te brengen. Hiermee kan er een beter inzicht worden verkregen in de werkelijke prestaties en gestreefd worden naar een betere systeemkwaliteit.

 

Beleidsmatig wordt op Europees niveau onvoldoende onderkend dat naast de bodemgekoppelde (geothermische) warmtepomp ook de rest van de warmtepompfamilie duurzaam is. Voorwaarde voor dit laatste is dat er de goede concepten worden toegepast. De luchtgekoppelde warmtepomp wordt te vaak gezien als een airconditioner of luchtkoeler. Belangrijk is om het onderscheid tussen goed, slecht en verkeerd vast te leggen en dat door goede monitoring inzichtelijk wordt gemaakt dat de geclaimde besparingen ook werkelijk gehaald worden. In de Europese RES-Directive voor duurzame energie wordt inmiddels de warmtepomp als duurzaam erkend. Daaraan is wel een aantal voorwaarden gehangen. Één daarvan is een minimale SPF van het systeem. Een andere voorwaarde is dat het systeem door een gekwalificeerde installateur is geplaatst. Een complicerend aspect is dat de definitie van SPF niet is vastgelegd in Europese normen. Een werkgroep van Eurostat is daar nu samen met de Commissie aan begonnen.

Dit alles geeft aanleiding om het SEPEMO-project snel en effectief van start te doen gaan om daarmee het inzicht in de praktijk te verdiepen. Zo kan het vertrouwen in de betrouwbaarheid en prestaties van warmtepompsystemen toenemen.

Het project gaat vanaf juni 2009 lopen en richt zich op de gehele warmtepompfamilie in de bouw en wordt in Nederland gecoördineerd door SenterNovem. Tegen die tijd moet bekend zijn welke informatie er beschikbaar is, evenals welke projecten er in de komende periode zullen worden gemonitord.

Reageer op dit artikel