nieuws

Ondertekening Klimaat-Energieakkoord

Geen categorie

Gedeputeerde Erik van Heijningen namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en minister Cramer (VROM) ondertekenden op 14 januari het ‘Klimaat-Energieakkoord tussen Rijk en provincies 2009-2011’. Hierin staat dat de gezamenlijke provincies tot 2011 ten minste 200 miljoen euro in concrete klimaat- en energieprojecten investeren. Hiermee dragen de provincies met eigen middelen bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van het Rijk.

 

Nederland wil in 2020 30% minder broeikasgassen uitstoten, 20% duurzame energie in het energieverbruik en 20% energiebesparing realiseren. Om deze doelstellingen te realiseren, heeft het IPO samen met het Rijk een programma opgesteld. Het programma richt zich op de thema’s: duurzame energie, duurzame mobiliteit, het verminderen van broeikasgassen , energie-innovatie en aanpassing aan klimaatverandering.
Nieuw is dat bestaande en nog te ontwikkelen initiatieven in de twaalf provincies in een programma zijn samengebracht. De aanpak is daarmee integraal en biedt kansen om initiatieven te verbinden en de uitvoering te versnellen. Provincies kunnen hun kennis en die van hun publieke en private partners bundelen en delen, bijvoorbeeld om snelle invoering van nieuwe technologieën te bevorderen.

Reageer op dit artikel