congres

Geen categorie

Inspiratiesessies hybride warmtepompen voor en door corporaties

Inspiratiesessies hybride warmtepompen voor en door corporaties

Hoe kan een hybride warmtepomp bijdragen aan het verduurzamen van uw woningvoorraad? Ontdek het tijdens een van de regionale inspiratiedagen voor en door woningcorporaties.

U wordt tijdens de bijeenkomst bijgepraat over de mogelijkheden van de hybride warmtepomp en het belang ervan voor een CO₂-neutrale corporatiewoningvoorraad. Niet alleen komt de techniek aan bod, ook de financiële aspecten, subsidies en risico’s worden belicht.

Corporaties die al aan de slag zijn gegaan met hybride warmtepompen vertellen over hun ervaringen. Hoe hebben zij het aangepakt en waar zijn ze tegenaan gelopen? De bijeenkomsten worden georganiseerd door BDH in samenwerking met de Corporatie Academie.

Hybride warmtepompen
De aanpak van de verduurzaming van de woningvoorraad van corporaties begint vorm te krijgen. Het uiteindelijke doel, CO2-neutraal in 2050, lijkt ver weg, maar om dit te bereiken moet nu al actie worden ondernomen.

Een interessante mogelijkheid is een hybride warmtepomp. Deze combineert een kleine warmtepomp met een HR-ketel en levert warmte met minder energie en lagere CO₂-emissie. Netbeheerders en de overheid staan zeer positief tegenover deze toepassing, die als kickstarter voor verduurzaming direct besparing oplevert in bestaande woningen. Inmiddels lopen er in de corporatiesector diverse projecten met hybride warmtepompen.

Een greep uit de bevindingen van corporaties: “Met hybride warmtepompen profiteren onze huurders van lagere energielasten,” Peter Godlieb, Woningstichting Wierden & Borgen. “Wij testen hybride warmtepompen als mogelijke optie voor reguliere vervanging van ketels,” Martin de Jongh, Eigen Haard Amsterdam. En: “Wij gebruiken hybride warmtepompen als eerste stap naar totale verduurzaming”, Perry van Happen, Alwel Roosendaal.

Programma

• Hybride warmtepompen in de woningbouw
• Hybride warmtepompen & de context
• Praktijkvoorbeelden hybride warmtepompen door twee (of meer) regionale woningcorporaties
• Borrel
De sessies worden mede mogelijk gemaakt door Gasunie Transport Services. Dit bedrijf helpt de corporatiesector met verduurzamen.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst is gewenst en kan via BDHO

Reageer op dit artikel