congres

Geen categorie

14 december: Nederlands Warmtepomp Congres 2017

14 december: Nederlands Warmtepomp Congres 2017

De komende jaren moet een enorme transitie plaatsvinden van fossiele brandstof naar duurzame energie. De warmtepomp kan hier een essentiële rol bij spelen. Daarvoor is echter noodzakelijk dat de juiste stappen worden gezet en er optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige kennis en opgedane ervaringen.

Tijdens het Nederlands Warmtepomp Congres 2017 wordt een actueel beeld geschetst van de kansen en mogelijkheden van verschillende warmtepomp-concepten in de woningbouw. Daarbij wordt aan de hand van ‘best case’-projecten uitgelegd in welke situaties welke warmtepompsystemen (hybride, lucht/water, water/water) het beste tot hun recht komen. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan marktontwikkelingen en innovaties en er wordt een blik op de toekomst geworpen. Tijdens het congres zal de Warmtepomp Award 2017 worden uitgereikt, als waardering voor een innovatief woningbouwproject waarbij een hoofdrol is weggelegd voor warmtepomptechnologie.

Het met elkaar delen van kennis en ervaring is van belang om vorm te geven aan de energietransitie. We ontmoeten u graag 14 december in Veenendaal!
Meer informatie en inschrijving (met forse korting voor lezers/volgers van Vakblad Warmtepompen): www.nederlandswarmtepompcongres.nl

Reageer op dit artikel