nieuws

Nieuwe WKO-tool helpt bij gebruik bodemenergie

Bronnen

De WKO-tool voor Warmte en Koude Opslag is geüpdatet. De nieuwe versie ondersteunt alle browsers en mobiele apparaten. Ook zijn alle kaarten van Nederlandse grondwateronttrekkingen en bestaande bodemenergiesystemen toegevoegd.

Nieuwe WKO-tool helpt bij gebruik bodemenergie

De WKO-tool is een digitaal hulpmiddel dat laat zien of de bodem geschikt is als energiebron. Rijkswaterstaat beheert de tool en RVO.nl is verantwoordelijk voor de sterprojecten, best practices van bedrijven en particulieren. De overheid stimuleert het gebruik van bodemenergie.

Bereken besparingen met de WKO-tool

Hoe werkt de WKO-tool? De tool gebruikt bestaande gegevens over de ondergrond. Hiermee kunnen bijvoorbeeld (overheids)instellingen, bedrijven en particulieren berekenen of ze geld kunnen besparen via een bodemwarmtewisselaar of open bron met warmte-koudeopslag.

Scan: bodemenergie vs. conventionele energiebronnen

Klik een plek op de kaart aan, voer een aantal variabelen in en de tool maakt een quick-scan. In de scan worden terugverdientijden van bodemenergie vergeleken met conventionele energiebronnen. Ook biedt de WKO-tool kaarten met verbods- en aandachtsgebieden. Op plaatsen waar drinkwater wordt gewonnen, zijn grondboringen namelijk verboden.

Overheid heeft nieuwe verbeteringen in petto

Rijksoverheid heeft al nieuwe verbeteringen in petto. Zo wil ze in de toekomst onderzoeken of de WKO-tool aan andere websites over duurzame energie gekoppeld kan worden. In de toekomst laat de Rijksoverheid deze optie onderzoeken.

> Lees ook Bodemenergiesystemen worden efficiënter

Reageer op dit artikel