artikel

Laagtemperatuurverwarming in vloer, wand & plafond 

Afgifte

Systemen voor verwarming in de vloer, wand of plafond werken op lage temperaturen. En dat maakt ze uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met warmtepompen. Maar vergeet ook de lage temperatuur radiatoren niet.  

Laagtemperatuurverwarming in vloer, wand & plafond 

Vloerverwarmingssystemen werken met lage temperaturen en dat maakt ze bijzonder geschikt om te worden gevoed door warmtepompen. De systemen zijn bovendien geschikt voor koeling in de zomer. Doordat een groot oppervlak wordt verwarmd of gekoeld krijgt een ruimte een gelijkmatige temperatuur, wat als aangenaam wordt ervaren. Verder gaan oplossingen met vloer- wand- en plafondverwarming erg efficiënt om met energie.  

Vloerverwarming als basisverwarming  

De populariteit van vloerverwarming is daarom goed verklaarbaar. De voordelen van vloerverwarming komen optimaal tot hun recht bij een goed geïsoleerde woning.  Het is ook mogelijk om vloerverwarming te combineren met radiatoren of convectoren die voor een snelle opwarming kunnen zorgen. In dat geval fungeert de vloerverwarming als basisverwarming. Bij deze combinatie vallen wel enkele voordelen weg, bijvoorbeeld op esthetisch vlak.  

Wandverwarming als hoofdverwarming  

De keuze voor wandverwarming kan worden gemaakt als er een reden is om niet in de vloeren te willen frezen. Zo liet adviesbedrijf een oude gymzaal uit 1955 renoveren, zodat die als eigen kantoorpand kon worden gebruikt. De oude gymzaalvloer wilde ze graag behouden in dit karakteristieke gebouw. In combinatie met een bodemwarmtepomp heeft de wandverwarming zich inmiddels bewezen als een oplossing om het gebouw comfortabel te verwarmen en te koelen. Er is een bodemwarmtepomp geïnstalleerd, aangesloten op vier met water gevulde bronnen van 150 meter diep. Vanwege het hoge comfort is voor wandverwarming als hoofdverwarming gekozen  

Nadeel van wandverwarming  

En nadeel van wandverwarming is uiteraard dat het lastig is om dingen aan de muur op te hangen. Dan moet je altijd even met een scanner controleren waar de leidingen lopen. De ervaringen met wandverwarming in de voormalige gymzaal zijn na een hete zomer en een strenge winter over het algemeen positief. “En dat terwijl je normaal ook wel een jaar nodig hebt om het systeem in te regelen voordat alles goed werkt.” 

Plafondverwarming en utiliteit  

Verwarming en koeling vanuit het plafond wordt in de utiliteitsbouw regelmatig toegepast. Vanuit luchtbehandelingskasten wordt dan via het plafond koude of warme lucht in een ruimte geblazen. Deze vorm komt in woningen vrijwel nooit voor, omdat huizen meestal niet beschikken over luchtbehandelingskasten.  

Voordeel van plafondverwarming  

Het voordeel van plafond- boven vloer- of wandafgifte is dat het echt om een ‘vrije’ oppervlakte gaat en er dus meer afgifte mogelijk is. Op vloeren staan immers meubels of liggen tapijten, en voor wanden staan kasten of hangen schilderijen. Een aanzienlijk nadeel van plafondverwarming is dat warmte opstijgt, waardoor ongeveer 30 procent van de warmte niet in de ruimte eronder terecht komt.  

 

Wand, vloer of plafond  

Afgiftesystemen voor vloeren in de woningbouw worden vaker toegepast dan plafond- of wandsystemen. Maar dat is niet altijd terecht, want wand- en plafondverwarming zijn een kansrijk alternatief voor vloerverwarming. De techniek voor plafonds en vloeren is hetzelfde – je legt de slangen alleen op een andere plek – maar de ervaring is totaal anders. Want hoewel bewoners veel comfort ervaren door vloerverwarming, gaat een groot deel van de straling langs hen heen. Dit komt doordat het te bestralen oppervlak vanaf onder klein is. Bij wandverwarming ervaar je de straling over je hele lichaam, wat prettig is. En bij plafondverwarming lijkt het alsof er een flauw zonnetje op je hoofd straalt, aldus een leverancier van systemen voor vloer- en wandverwarming .   

Wandverwarming en isoleren  

Het isoleren ten bate van wandverwarming kan nog extra nadelen met zich meebrengen. Ook bij wandverwarming moet je isoleren om de warmte in de juiste ruimte te krijgen. Je kunt die isolatie niet bij de buren aanbrengen, dus plaats je hem op de binnenmuur. Hier moeten vervolgens nog de afgifteslangen overheen worden geplaatst, en een stuclaag worden aangebracht. Al met al is dat een flink pakket van een paar centimeter dat je moet inleveren aan woonruimte.  

Lage temperatuur radiatoren  

Al met al stellen de kenners dat lage temperatuurverwarming (ltv) een goed geïsoleerd huis gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker verwarmt dan een gewone cv met hoge temperaturen. Dat verklaar ook de opmars van lage temperatuur radiatoren. Er wordt energie bespaard en men geniet in huis van meer comfort. Maar soms is bij een renovatie de overgang naar ltv lastig. Zeker bij oudere, minder goed geïsoleerde woningen, waar ingrijpende en kostbare woningmaatregelen nodig zijn om een goed werkend ltv-systeem in samenwerking met een duurzame bron aan te leggen. In dat geval kan bijvoorbeeld gekozen worden om de bestaande radiatoren te vervangen door lage temperatuurconvectoren, die al bij 30 tot 35°C voldoende warmte afgeven.  

Afgiftesystemen in de praktijk  

Het voorgaande lijkt geen hogere wiskunde, maar als we iets meer inzoomen op de ervaringen van installateurs in de nieuwbouw met afgiftesystemen, komt toch naar voren dat het in de praktijk uitermate belangrijk is om bijvoorbeeld een vloerverwarming zorgvuldig aan te brengen en het hele systeem (bron en afgifte) uitermate goed op elkaar in te regelen. Of zelfs een buffervat toe te voegen. En wat doe je op de slaapkamers? Wellicht toch radiatoren zodat een snelle opwarming mogelijk is.   

Vloerverwarming voor renovatie met houten vloeren  

Houten vloeren lijken minder geschikt voor vloerverwarming. Maar bij de renovatie van een villa in Rotterdam is toch gekozen voor een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming. De vloerverwarming ligt op een houten ondervloer en de bewoners wilden bovendien graag een mooie eikenhouten parketvloer bovenop de vloerverwarming.   

Reageer op dit artikel