Groei in aantal studenten voor bbl-trajecten in techniek

Hoewel het totaal aantal aanmeldingen voor het middelbaar beroepsonderwijs steeds verder afneemt, is het aantal studenten dat een bbl-traject (beroepsbegeleidende leerweg waarbij werken en leren wordt gecombineerd) in een technische richting volgt vorig jaar juist gegroeid. Dat blijkt uit aanmeldcijfers van de MBO Raad.