Nieuwe richtlijnen tegen corrosie en vervuiling in watervoerende installaties

In moderne verwarmings- en koelinstallaties worden uiteenlopende materialen gebruikt, zoals metalen, kunststoffen, rubbers en gemengde samenstellingen. In combinatie met de vaak kleine diameters zijn systemen hierdoor gevoelig voor vervuiling door corrosie. De nieuwe ISSO-publicatie 13 geeft richtlijnen voor de programma-, ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en daarmee samenhangende vervuiling te voorkomen.

Schade door lekkage, de vroegtijdige vervanging van componenten, vastzittende regelkleppen en comfortklachten: het is slechts een greep uit de problemen die corrosie en ketelsteenvorming in watervoerende installaties kunnen veroorzaken. Andere problemen zijn bijvoorbeeld het ontzinken van messing componenten.

Lagere watertemperaturen

De ISSO-publicatie ‘Aanbevelingen ter voorkoming van corrosie en ketelsteenvorming in watervoerende installaties’ bestaat al sinds 1983. Maar 40 jaar geleden werden cv-installaties aangelegd in staal en werd er op hoge temperaturen gestookt. Tegenwoordig bestaan installaties uit veel meer materialen en stoken we op lagere watertemperaturen (LTV). Daardoor was ISSO-publicatie 13 niet langer volledig en actueel. De nieuwe uitgave sluit echter weer aan bij de hedendaagse installatiepraktijk.

Input van professionals
De herziene uitgave is mede tot stand gekomen dankzij professionals. Zij zijn vertegenwoordigd in een groep crowdfunders, een ISSO-contactgroep en een werkgroep. In de contactgroep zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd, van installateur en adviseur tot fabrikant en eindgebruiker. Een kleinere werkgroep heeft het schrijfwerk en de redactie voor rekening genomen.


Goede waterkwaliteit voorkomt storingen

De nieuwe ISSO-publicatie 13 bevat richtlijnen voor het ontwerp, de realisatie, en het onderhoud en beheer van een storingsvrije installatie. Het voorkomen van zuurstof-toetreding in de installatie is een essentiële factor om corrosie te voorkomen. Afhankelijk van de robuustheid van het systeem en de gebruikte materialen kan de gewenste waterkwaliteit worden bepaald. Verder zijn er aandachtspunten in opgenomen, en stappenplannen die helpen bij het maken van keuzes.
De ISSO-publicatie is voornamelijk bedoeld voor vak-mensen die gesloten gekoeld- en warmwatersystemen ontwerpen en realiseren, zoals installatieadviseurs, ontwerpers en werkvoorbereiders. Aangezien het handboek ook gaat over de beheerfase is Publicatie 13 ook van belang voor servicetechnici, waterbehandelaars en gebouwbeheerders, aldus ISSO.

De publicatie is beschikbaar via de ISSO-KennisBank.