Adverteren

Het vakblad Warmtepompen is met zijn website, nieuwsbrief en events een echte ambassadeur voor de kennis en kunde van de warmtepompenindustrie over toepassingen in de gebouwde omgeving. Warmtepompen is het verbindende platform in een niche in de bouwketen als het gaat om de toepassing van warmtepompen in woningen, commercieel vastgoed en maatschappelijk vastgoed. De vraag naar oplossingen op het gebied van duurzame verwarming zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Meer informatie over de advertentiemogelijkheden vindt u op bereikdebouw.nl!

MARKTGIDS
WARMTEPOMPEN
2017-2018

De Leveranciersgids Warmtepompen is een waardevol hulpmiddel. Hij biedt partijen in de bouwkolom en (mede-) beslissers op het gebied van duurzame klimaatinstallaties een overzicht van de warmtepompmarkt. De gids is een naslagwerk waar ongeveer 5.000 professionals uit verschillende lagen van de bouwkolom uit kunnen putten. Als uw diensten en producten belangrijk zijn binnen het geschetste groeiscenario voor de warmtepompmarkt, mag u er eigenlijk niet in ontbreken. We bieden daarom de kans om uw naams-en productbekendheid te verbeteren binnen de warmtepompsector.

Click hier voor de advertentiemogelijkheden die de Marktgids u biedt!

Neem voor meer informatie contact op met:
Richard van Dijk
Media-adviseur Warmtepompen en Gawalo
088 58 40 966 | 06 33 031 474
richardvandijk@vakmedianet.nl